CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (mã chứng khoán API) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó API dự kiến phát hành hơn 45,8 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ phát hành 120%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 120 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 458 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần (135,5 tỷ đồng), từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (321,7 tỷ đồng) và từ quỹ đầu tư phát triển (1,3 tỷ đồng) căn cứ theo BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2021. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022.

APEC Investment (API) triển khai phát hành gần 46 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 120% - Ảnh 1.

Previous post Vingroup đăng ký bán ra hơn 100 triệu cổ phiếu VHM, ước tính thu về gần 12.000 tỷ đồng
Next post Napoleon Castle sẵn sàng bàn giao căn hộ cho khách hàng