Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2021. 

Theo đó, nửa đầu năm, ngân hàng Agribank có lợi nhuận trước thuế đạt 9.464 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020. 

Cụ thể, thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm 2021 của ngân hàng đạt 25.973 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 22% đạt 2.527 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 759 tỷ, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 59% đạt 4.294 tỷ đồng. 

Tổng thu nhập hoạt động của Agribank tăng 32% đạt 33.581 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 5,9% xuống 11.467 tỷ do ngân hàng giảm chi lương và phụ cấp cho nhân viên. 

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng tăng mạnh tới 94% lên 12.650 tỷ đồng.

Theo đó, lãi trước thuế 6 tháng của Agribank đạt 9.464 tỷ, lãi sau thuê là 7.573 tỷ đồng. 

Tại này 30/6/2021, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm, là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hiện nay. 

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 1,6% trong nửa đầu năm lên hơn 1,2 triệu tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 4,2% lên hơn 1,46 triệu tỷ. 

Đáng chú ý, nợ xấu của Agribank tăng 13,5% trong nửa đầu năm lên 24.429 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,78% lên 1,98%. 

Previous post Kỹ thuật sales đỉnh cao: Không bán bất cứ thứ gì dịp Black Friday, một công ty thu 71.145 USD sau 24 giờ
Next post Cổ phiếu hay đất có thời điểm lạm phát mua được nhưng có khi lạm phát cao mua lại thua lỗ, mấu chốt ở dòng tiền