Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán ABB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021.

Theo đó, tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng tài sản của ABBank đạt 121.620 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2020; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.979 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Dư nợ tín dụng đạt 78.640 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2020. Trong đó, dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 33.174 tỷ đồng, dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 16.609 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động từ khách hàng đạt 79.255 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020. 

Thu thuần từ phí dịch vụ đạt 372 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2020. Thu nhập thuần từ lãi đạt 3.038 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020.

Tỷ lệ an toàn vốn CAR tại thời điểm cuối năm 2021 đạt 12,79%; Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA đạt 1,5%; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE đạt 16,5%. Nợ xấu kiểm soát ở mức 1,45% trên tổng dư nợ.

Với lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng, năng suất lao động bình quân của mỗi nhân viên của ABBank năm qua đạt mức 511 triệu đồng/người – tương đương tăng 42% so với năm 2020 (tăng từ 360 triệu đồng/người năm 2020), đây là con số cao kỷ lục. Có được kết quả này, theo lãnh đạo ngân hàng, là do ABBank đã tập trung hóa triệt để và ứng dụng công nghệ cho các hoạt động Thẩm định và phê duyệt tín dụng, Vận hành tín dụng, Kho quỹ…

Năm 2021, ABBank cũng thực hiện tăng vốn lên gần 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành 114 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 11 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho gần 2.000 CBNV đủ điều kiện. Hiện tại nhà băng này đang gấp rút triển khai các thủ tục tăng vốn giai đoạn 2 – phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% trên số cổ phần sau tăng vốn giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2022.

https://cafef.vn/nang-suat-lao-dong-binh-quan-cua-mot-ngan-hang-tang-toi-hon-40-trong-nam-2021-20220120123458578.chn

Previous post Nhà ở ven hồ – Dòng chảy xanh giữa lòng thành phố
Next post Vẫn cần thận trọng cho vay tiêu dùng